روکش های حرارتی

در انواع مشکی - رنگی - بی رنگ (شفاف) - ارت (سبز و زرد) - و در سایز از یک تا 150

روکش های حرارتی چسبدار به رنگ مشکی که پس از حرارت و جمع شدن از داخل خود چسب خارج کرده که باعث آب بند شدن بهتر کار می گردد.

روکش های نسوز در سایز های 1 تا 20

روکش های حرارتی نازک در سایز های 20 - 30 -40 - 50 - 60 و 70 و در سه رنگ زرد، قرمز و آبی

روکش های حرارتی

روکش حرارتی طلقی 

روکش حرارتی نسوز

روکش های حرارتی

روکش حرارتی طلقی 

روکش نسوز

روکش حرارتی طلقی 

روکش های حرارتی